Մեր մասին

 ,,Էկոագրոլոգ,, առցանց կայքում վաճառվող հիմնական սննդամթերքն  արտադրվում է Հայաստանի լավագույն ֆերմերների և  գործարանների կողմից, որոնք բացարձակապես չեն օգտագործում արհեստական հավելումներ, ԳՄՈ-ներ: Ֆերմերների կողմից աճեցված ապրանքների մի մասը ունեն եվրոպական օրգանիկ սետիֆիկատներ, որոշ մասը գտնվում  է սերտիֆիկացման փուլում, մնացածը աճեցվում է բացարձակ առանց քիմիկատմներ: Նույն ձևով նաև վաճառքի են օրգանիկ չրերը, պահածոները, մարինադները, թեյերը, մեղրերը և այլն: Մնացած պահածոներն արտադրվում են Աշտարակ քաղաքում գտնվող օրգանիկ սերտիֆիկացած ,,Ագրոլոգ,,  Մեղրիի և Եղեգնաձորի պահածոների գործարաններում, որոնց արտադրանքը բացի Հայաստանում վաճառվելուց, արտահանվում է Եվրոպա, ԱՄՆ, Կանադա, Ուկրաինա և Մաքսային Միության երկրներ: